Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra dokumentas, nustatantis bendras Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei abiejų šalių atsakomybę.
1.2. Šios Taisyklės galioja perkantiems prekes elektroninėje parduotuvėje www.manokukulis.lt, toliau – “e – parduotuvė”.
1.3. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs asmens duomenis, pristatymo adresą ir apmokėjimo būdą, patvirtina, kad susipažino/sutinka su Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.manokukulis.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.manokukulis.lt duomenų.
2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai ,su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant e-parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir /ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus anksčiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įsipareigojimą tą padaryti.
3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti visas prekes, esančias e – parduotuvėje www.manokukulis.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atšaukti prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą iki to momento, kol nurodytu elektroniniu paštu negauna prekių užsakymo patvirtinimo.
3.3. Pirkėjas, pirkdamas prekes e-parduotuvėje, susipažįsta su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo adresą, el. paštą), reikalingus sklandžiam prekių pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui. Pasikeitus duomenims – Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jeigu Pirkėjas neatlieka mokėjimo per nustatytą terminą – prekių rezervacija atšaukiama ir užsakymas anuliuojamas.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas naudodamasis e – parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikoje ir kitų sąlygų, nurodytų e – parduotuvėje, taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų .
4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, atsižvelgiant į pasikeitusias pardavimo aplinkybes bei teisės aktų nustatytus reikalavimus.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės manokukulis.lt teikiamomis paslaugomis.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e – parduotuvės manokukulis.lt registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakytų prekių rezervaciją, jei Pirkėjas neapmoka už jas per 1 darbo dieną nuo užsakymo patvirtinimo momento.
4.5. Pardavėjas, atsiradus svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.
4.6. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę pirkti e – parduotuvėje, jei Pirkėjas bando pakenkti e – parduotuvės darbui.
4.7. Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.
4.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis trečiųjų asmenų paslaugomis (UAB “Omniva”, Lietuvos Paštu, kurjerių tarnyba)
4.9. Pardavėjas, atsiradus svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui nesutikus priimti prekės analogo – suteikti jam atitinkamos sumos nuolaidos kuponą kitam pirkimui arba grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų.
5. Prekių užsakymas
5.1. E-parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Apmokėjimas banko pavedimu – kai Pirkėjas atlikęs užsakymą, į savo el.pašto dėžutę gauna išankstinio mokėjimo sąskaitą, kurią apmoka prisijungęs prie savo naudojimo banko internetinės sistemos arba nuvykęs į artimiausią banko skyrių perveda pinigus į Pardavėjo e-parduotuvės banko sąskaitą. Atlikdami mokėjimą bankiniu pavedimu, prašome nurodyti užsakymo numerį mokėjimo paskirtyje.
Mokėjimą pavedimu atlikite tik gavę išankstinę sąskaitą į Jūsų el.paštą. Prekes išsiunčiame tik gavę mokėjimo patvirtinimą. Apie sėkmingą atliktą mokėjimą būsite informuoti el.paštu.
5.4.2. Apmokėjimas elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą. Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu – UAB „Paysera LT“ valdančių www.paysera.lt. Šiuo atveju pinigus Pirkėjas perveda į pardavėjo UAB „Paysera LT“ sąskaita banke.
5.5. Manokukulis.lt savo svetainėje nekaupia jokių asmeninių pirkėjų duomenų susijusių su jo mokėjimu .Tokie mokėjimo pavedimai tvarkomi mūsų partnerių, ir sutikimą apie asmens duomenų tvarkymą tiesiogiai iš Pirkėjo.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti iškart patvirtinęs užsakymą. Tik gavus apmokėjimą, suruošiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas: Kristina Verseckienė
Banko pavadinimas: UAB„Paysera LT“
Banko kodas: 35000
Paskirtis: įrašykite užsakymo numerį
Atsiskaitymo sąskaita: LT633500010012480083
Mokėjimo paskirtis: užsakymo numeris
6. Prekių pristatymas
6.1. Užsakytas prekes Pardavėjas suruošia ir išsiunčia per 1-3 darbo dienas nuo Pirkėjo apmokėjimo įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos:
6.1.1. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju ,Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susitiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
6.1.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jei dėl Pirkėjo kaltės buvo nurodytas netikslus adresas, o siunta dėl šios priežasties grąžinta Pardavėjui, pageidavus siuntą persiųsti, Pirkėjas padengia persiuntimo išlaidas pats.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
6.3. Prekės pristatomos registruotu paštu arba prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.7. Lietuvoje prekės pristatomos vienu iš šių, pirkėjo pasirinktų būdų:
6.7.1 Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą,
6.7.2 OMNIVA, LP Express paštomatu, Lietuvos Paštu
Prekių pristatymo Lietuvoje terminai KARANTINO IR KALĖDŲ LAIKOTARPIU PRISTATYMO TERMINAI GALI BŪTI ILGESNI:
6.8. Prekių pristatymo Lietuvoje kainos:
6.8.1 jei siunčiama į OMNIVA ar LP Express paštomatą – 2,5 Eur,
6.8.2 jei siunčiama per kurjerių tarnybą: OMNIVA- 5,50 Eur , LP ir LP Express -3,5 Eur

6.8.3 Prekių pristatymui į Kuršių Neriją taikoma atskira kainodara. Pasirinkus pristatymą į Kuršių Neriją su Jumis bus atskirai susisiekta dėl galutinės pristatymo kainos. Pristatymo kaina į Kuršių Neriją prasideda nuo 25 € (su PVM), ir gali kilti atitinkamai nuo siuntos svorio ar siuntų skaičiaus.

6.9. Prekių likutis išimtiniais atvejais gali nesutapti todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir/ arba Jūsų užsakymo negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį.
7. Prekių grąžinimas
7.1.Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos trūkumai šalinami, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m.liepos 22d.nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis”.
7.2. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, kurios aprašyme nebuvo nurodyti trūkumai, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti nekokybiškos prekės kainą suteikiant nuolaidą kitam Pirkėjo užsakymui arba grąžinti už prekę bei jos pristatymą sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų. Svarbu! Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
7.3. Nekokybiška prekė turi būti grąžinta originalioje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Jei daiktas neturi originalios pakuotės, tuomet Pirkėjas jį įpakuoja į tinkamą kitą pakuotę, kuri užtikrintų prekės nesugadinimą grąžinimo metu:
7.3.1. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nesugadinta
7.3.2. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos kokios buvo Pirkėjo gauta.
7.3.3. Grąžinama prekės defektai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.
7.3.4. Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo patvirtinantį dokumentą.
7.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
7.5. Dėl skirtingų kompiuterių monitorių bei telefonų ekranų raiškos nustatymų, skirtinguose kompiuteriuose bei telefonuose prekės spalva gali skirtis, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės spalvos. Pirkėjas neįgyja teisės į įsigytų prekių grąžinimą, jei jo netenkina prekių spalva, forma, dydis.
7.5.1. Pardavėjas neatsako už tai, e-parduotuvėje dėl skirtingų kompiuterių monitorių bei telefonų, planšečių ekranų raiškos nustatymų skirtinguose įrenginiuose prekės spalva ar atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės spalvos atspalvio.
7.5.2. Prekės dydis nuotraukoje gali atrodyti mažesnis ar didesnis, todėl reikia atidžiai perskaityti produkto aprašymą. Produkto aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos produkto savybės.
7.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos.
7.7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius problemas ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
8.2 Pirkėjas visiškai atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
8.3 Pardavėjas atsako už tinkamą e-parduotuvės funkcionavimą, tinkamą ir suprantamą prekių aprašymą, teisingos informacijos pateikimą Pirkėjui.
8.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės manokukulis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvė manokukulis.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.6. Atsiradus žalai,kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
9. Rinkodara ir informacija
9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.manokukulis.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.
10. Komentarų ir atsiliepimų talpinimas
10.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie e-parduotuvę esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.
10.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus: a) nebus reklaminio pobūdžio; bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke; b) nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių; c) nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų. d) Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų. e)Pirkėjas prisiima visa atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.
11. Techniniai duomenys
11.1. Administruodami interneto svetainę bei atlikdami manokukulis.lt serverių darbo profilaktiką, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas taip pat gali būti panaudotas identifikuojant lankytoją ir renkant kitą statistinę informaciją. Galime panaudoti “slapukus” (angl. cookies) ir išsaugoti manokukulis.lt svetainės lankymo istorinius duomenis.
12. Asmeniniai duomenys
12.1.Manokukulisi.lt svetainėje pateikiamose užsakymo formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę ar įmonės informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, savo telefono numerį, el.pašto adresą ar įmonės biuro adresą). Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei komandai reikėtų su juo susisiekti.
13. Duomenų apsauga
12.1. manokukulis.lt svetainės lankytojų surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
14.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl numatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
• Gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
• Įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
• Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.
Esant poreikiui, prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, Lt 01402 Vilnius el.paštas tarnyba@vvtat.lt ,tel 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, bet prieš tai, kviečiame kreiptis į mus el.p. info@manokukulis.lt .